Các đề thi TOEFL các năm

Dưới đây là đề thi TOEFL các năm từ 1995 trở lại đây. Mỗi bài thi được tách làm 2 phần: bài thi trên giấy và bài nghe. Mời các bạn download các file nghe tương ứng với các tháng để có kết quả ôn luyện tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Đề thi năm 2005:

Month 01


200501-Listening.pdf 40k mirror mirror
200501.mp3 9M mirror mirror
Month 05


200505.mp3 8M mirror mirror
200508.mp3 8M mirror mirror

Đề thi năm 2004:
Month 01


200401-Listening.pdf 28k mirror mirror
200401.mp3 8M mirror mirror
200401.pdf 76k mirror mirror
Month 05


200405.mp3 8M mirror mirror
200405.pdf 88k mirror mirror
Month 08


200408-Listening.pdf 41k mirror mirror
200408.mp3 7M mirror mirror
200408.pdf 79k mirror mirror
Month 10


200410-Listening.pdf 98k mirror mirror
200410.mp3 7M mirror mirror
200410.pdf 172k mirror mirror

Đề thi năm 2003:
Month 01


200301-Explanation.pdf 11k mirror mirror
200301-Listening.pdf 67k mirror mirror
200301.mp3 7M mirror mirror
200301.pdf 62k mirror mirror
Month 08


0308.mp3 8M mirror mirror
0308.pdf 64k mirror mirror
Month 10


200310-Listening.pdf 32k mirror mirror
200310.mp3 7M mirror mirror
200310.pdf 92k mirror mirror

Đề thi năm 2002:
Month 01


200201-Explanation.pdf 12k mirror mirror
200201-Listening.pdf 36k mirror mirror
200201.mp3 8M mirror mirror
200201.pdf 77k mirror mirror
Month 05


200205-Explanation.pdf 11k mirror mirror
200205-Listening.pdf 32k mirror mirror
200205.mp3 8M mirror mirror
200205.pdf 77k mirror mirror
Month 08


200208-Explanation.pdf 11k mirror mirror
200208-Listening.pdf 49k mirror mirror
200208.mp3 6M mirror mirror
200208.pdf 84k mirror mirror
Month 09


200209-Explanation.pdf 10k mirror mirror
200209-Listening.pdf 26k mirror mirror
200209.mp3 6M mirror mirror
200209.pdf 90k mirror mirror
Month 10


200210-Explanation.pdf 11k mirror mirror
200210-Listening.pdf 34k mirror mirror
200210.mp3 6M mirror mirror
200210.pdf 74k mirror mirror

Đề thi năm 2001:
Month 01


200101-Explanation.pdf 12k mirror mirror
200101-Listening.pdf 28k mirror mirror
200101.mp3 9M
mirror
200101.pdf 76k mirror mirror
Month 105


200105-Explanation.pdf 12k mirror mirror
200105-Listening.pdf 29k mirror mirror
200105.mp3 8M
mirror
200105.pdf 99k mirror mirror
Month 08


200108-Explanation.pdf 12k mirror mirror
200108-Listening.pdf 35k mirror mirror
200108.mp3 8M
mirror
200108.pdf 64k mirror mirror
Month 10


200110-Explanation.pdf 11k mirror mirror
200110-Listening.pdf 36k mirror mirror
200110.mp3 6M
mirror
200110.pdf 88k mirror mirror

Đề thi năm 2000:
Month 01


200001-Explanation.pdf 34k mirror mirror
200001-Listening.pdf 65k mirror mirror
200001.mp3 7M
mirror
200001.pdf 68k mirror mirror
Month 05


200005-Explanation.pdf 35k mirror mirror
200005-Listening.pdf 36k mirror mirror
200005.mp3 8M
mirror
200005.pdf 90k mirror mirror
Month 08


200008-Explanation.pdf 27k mirror mirror
200008-Listening.pdf 29k mirror mirror
200008.mp3 7M
mirror
200008.pdf 70k mirror mirror
Month 10


200010-Explanation.pdf 38k mirror mirror
200010-Listening.pdf 34k mirror mirror
200010.mp3 8M
mirror
200010.pdf 108k mirror mirror

Đề thi năm 1999:
Month 01


199901-Explanation.pdf 38k mirror mirror
199901-Listening.pdf 26k mirror mirror
199901.mp3 6M
mirror
199901.pdf 67k mirror mirror
Month 05


199905-Explanation.pdf 37k mirror mirror
199905-Listening.pdf 48k mirror mirror
199905.mp3 7M
mirror
199905.pdf 62k mirror mirror
Month 08


199908-Explanation.pdf 36k mirror mirror
199908-Listening.pdf 41k mirror mirror
199908.mp3 6M
mirror
199908.pdf 61k mirror mirror
Month 10


199910-Explanation.pdf 30k mirror mirror
199910-Listening.pdf 55k mirror mirror
199910.mp3 6M
mirror
199910.pdf 70k mirror mirror

Đề thi năm 1998:
Month 01


199801-Listening.pdf 34k mirror mirror
199801.mp3 9M
mirror
Month 05


199805-Listening.pdf 29k mirror mirror
199805.pdf 62k mirror mirror
199805.mp3 9M
mirror
Month 08


199808-Explanation.pdf 36k mirror mirror
199808-Listening.pdf 28k mirror mirror
199808.mp3 6M
mirror
199808.pdf 76k mirror mirror
Month 08NA


199808NA-Explanation.pdf 35k mirror mirror
199808NA-Listening.pdf 28k mirror mirror
199808NA.mp3 10M
mirror
199808NA.pdf 75k mirror mirror

Đề thi năm 1997:
Month 01


199701-Explanation.pdf 34k mirror mirror
199701-Listening.pdf 30k mirror mirror
199701.mp3 8M
mirror
199701.pdf 69k mirror mirror
Month 05


199705-Explanation.pdf 28k mirror mirror
199705-Listening.pdf 32k mirror mirror
199705.mp3 8M
mirror
199705.pdf 87k mirror mirror
Month 08


199708-Explanation.pdf 33k mirror mirror
199708-Listening.pdf 31k mirror mirror
199708.mp3 8M
mirror
199708.pdf 67k mirror mirror

Đề thi năm 1996:
Month 01


199601NA-Listening.pdf 25k mirror mirror
199601NA.mp3 7M
mirror
199601NA.pdf 102k mirror mirror
Month 05


199605-Explanation.pdf 35k mirror mirror
199605-Listening.pdf 26k mirror mirror
199605.mp3 8M
mirror
199605.pdf 66k mirror mirror
Month 08


199608-Explanation.pdf 46k mirror mirror
199608-Listening.pdf 20k mirror mirror
199608.mp3 8M
mirror
199608.pdf 58k mirror mirror
Month 10


199610-Explanation.pdf 34k mirror mirror
199610-Listening.pdf 28k mirror mirror
199610.pdf 59k mirror mirror
Month 12


199612-Explanation.pdf 28k mirror mirror
199612-Listening.pdf 31k mirror mirror
199612.mp3 9M
mirror
199612.pdf 67k mirror mirror

Đề thi năm 1995
:
Month 08


199508-Explanation.pdf 26k mirror mirror
199508-Listening.pdf 25k mirror mirror
199508.mp3 8M mirror mirror
199508.pdf 60k mirror mirror
Month 10


199510-Explanation.pdf 25k mirror mirror
199510-Listening.pdf 22k mirror mirror
199510.mp3 8M mirror mirror
199510.pdf 66k mirror mirror
Month 12


199512.pdf 63k mirror mirror
199512.mp3 9M mirror mirror
199512-Listening.pdf 27k mirror mirror

Đáp án các bài thi
Key.pdf 23k mirror mirror


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2