Cracking Clubs Program at V – Resort Come to realize your dream!


Cracking Clubs Program at V – Resort Come to realize your dream!

Chương trình Cracking Clubs là một chương trình đặc biệt dành cho các em học sinh cấp III, và cuối cấp II có tiềm năng thiết lập và điều hành câu lạc bộ hoạt động xã hội. Cụ thể chúng tôi sẽ lựa chọn ra 30 em học sinh xuất sắc thông qua hai vòng thi viết bài và phỏng vấn.

YGCPvn – nhóm công dân trẻ quốc tế Việt Nam do Hội Đồng Anh khới xướng là người tổ chức chương trình này.
Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 15 - 8 đến 20 - 8 năm 2007 dưới dạng một workshop tại V – Resort Ba Vì. Các chi phí đi lại, ăn, ở sẽ của các em sẽ được hoàn toàn miễn phí.

Nội dung chương trình bao gồm
Các bài tập thực hành rèn luyện các kỹ năng hữu ích cho các câu lạc bộ cũng như các hoạt động cộng đồng khác, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, quảng bá, xin tài trợ...
Các trò chơi giúp các em hoà đồng, năng động và tự tin.
Một chuyến đi dã ngoại giúp các em khám phá tìm hiểu bản thân mình, vận dụng các bài tập đã học.
Toàn bộ chương trình sử dụng tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp, và thức tập cọ sát với môi trường quốc tế.

Thời hạn: trước ngày 15/07/07
* Bài viết dài không quá 400 từ có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt chọn một trong hai chủ đề sau:
1, One thing you can change about your social surounding. What would it be? How would you do it? And who would you be in that change?
2, Describe your ideal club. What kind of club would it be? What is your plan to run it successfully? And imagine the difficulties that you might face in that process?

Gửi bài viết luận, bản scan đăng ký có chữ ký bố mẹ và 2 thư giới thiệu tới địa chỉ ygcp_vn@yahoo.com. Thư giới thiệu có thể viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, do 2 người hiểu bạn nhất viết, không cần chữ ký. Nội dung tập trung làm rõ những phẩm chất hoặc/và những thành tích hoặc/và những ý tưởng mà bạn có khiến cho bạn phù hợp với chương trình.

80 em có bài viết xuất sắc sẽ được mời dự vòng phỏng vấn vào ngày 15/07/07. Phỏng vấn bằng tiếng Anh và người phỏng vấn sẽ là các thành viên YGCPvn.

Sau vòng phỏng vấn, 25 em xuất sắc sẽ được mời tham dự chương trình.

30 em tham gia sẽ gồm có 25 em được lựa chọn qua hai vòng thi và 5 khách mời là các em thành viên Dream&Teams- một chương trình của Hội Đồng Anh.

Hotline: Hương Giang: 0988365504
Hoàng Giang: 0983619585


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2