Tổng hợp All đĩa và sách TOEIC

Mình tổng hợp lại tất cả các link DOW đĩa của tất cả các sách Về TOEIC đang phổ biến hiện nay mà mình đã biết.HY Vọng các bạn những ai đang luyện thi Toeic đỡ tốn Money để mua sách và đĩa và đỡ tốn time để search(Update thường xuyên )

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

1.Cuốn How to prepare fOr the Toeic bridge test
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]
2.cuốn Very_Easy_TOEIC

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.


3.Cuốn Analyst

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

Link:[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

4.Cuốn TOEIC(New fOrmat)_Developing Skills


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

Link[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

5.CuốnTOEIC(New fOrmat)_Starter

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

6.Cuốn TOEIC(New fOrmat)_Target


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

7.Cuốn OxfOrd practices Tests fOr the Toeic Test
(fOrmat cu)
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

OxfOrd Practice Tests fOr the TOEIC Test 2 CD
2 CD | Publisher: OxfOrd University Press, USA | June 2, 2008 | English | ISBN-10: 0194535355 | MP3 | 120MB

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Practice tests fOr the TOEIC test. Lin Lougheed is a well-known ELT figure with particular expertise in writing prep courses fOr TOEIC. He has written OxfOrd Practice Tests fOr the TOEIC Test fOr OUP, as well as numerous TOEIC preparation texts and skills materials fOr other publishers.


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]


book :
http://www.mediafire.com/download.php?iiemnyohjti
OrDownload from HotFile
Http://hotfile.com/dl/10402018/87507...TOEIC.rar.html
Link Audio
-http://www.mediafire.com/?7ad9tj3pe1y (Toeic_OxfOrd1_Test1)
- http://www.mediafire.com/?795l99mnztp (Toeic_OxfOrd1_Test2)
- http://www.mediafire.com/?8m5esigyj91 (Toeic_OxfOrd1_Test3)
- http://www.mediafire.com/?agf72djmggm (Toeic_OxfOrd2_Test1)
- http://www.mediafire.com/?2gbtmzu3ezx (Toeic_OxfOrd2_Test2)
- http://www.mediafire.com/?fjlujnsxd45 (Toeic_OxfOrd2_Test3)
- http://www.mediafire.com/?6ltrd9xn2wp (Toeic_OxfOrd2_Test4)


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

OxfOrd Preparation Course fOr the TOEIC(r) Test(fOrmat moi)OxfOrd Preparation Course fOr the TOEIC(r) Test: Student's Book
OxfOrd University Press | 2006-04-13 | 120 pages | PDF | 16MB + 2CDs | MP3 | 50MB
This new, shOrter course has five topic-based chapters that help students develop the strategies needed to improve their TOEIC scOre.


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

8 Longman Preparation Series fOr the TOEIC Test - Intermediate
Course

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

9 Longman Preparation Series fOr the TOEIC Test - IntroductOry

Course
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

10 Longman Preparation Series fOr the TOEIC Test - Advanced Course
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

11.30 days to the TOEIC test

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

12.Building Skills fOr the TOEIC Test
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
Các cuốn này (từ cuốn 8 tới12)

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

CÁC BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ tải về :

http://english-tips-free.blogspot.com/search/label/TOEIC

13.600 ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEIC
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

600 Essential WOrds fOr the TOEIC - 3rd Edition (Book, 2 CDs)

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

AuthOr: Dr. Lin Lougheed
Publisher: BARRON'S
File size: Book: 97.1 MB, CD1: 63.2 MB, CD2: 63.8 MB
File type: PDF, WMA


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

14 TOEIC Official Test-Preparation Guide :

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.


Ebook :http://dl1.s22.ifile.it/0a56cwvg/book.pdf.rar
Audio 1:http://rapidshare.com/files/23034789/E-T-Audio_1.rar
Audio 2:http://rapidshare.com/files/23030870/E-T-Audio_2.rar

Pass: englishtips.Org


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

15
Extending Tactics FOr Listening:

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

16 The Complete Guide to the TOEIC Test

Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.
[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

17.Check Your English Vocabulary fOr TOEIC
Rapidshare:
Http://rapidshare.com/files/12347715...ownarchive.rar

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=Q0S7H49Q


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

18 Cracking the TOEIC with Audio CD (Professional Test Prep)

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

TOEIC Mastery CD-ROM - phần mềm luyện thi TOEIC
Bản mới nhất
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

Giáo trình Luyện Thi Toeic - SSDG
(trung tâm phát triển phần mềm học sinh sinh viên )
- Part 1: Listening
+ Photograph Questions.
+ Question Response.
+ ShOrt Conversation.
+ ShOrt Talks.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.- Part 2: Reading Comprehension
+ Single Passage.
+ Single Passage (mixed).
+ Text Completion.
+ Double Passages.

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

- Part 3: Grammar
+ Incomplete Sentences 1.
+ Incomplete Sentences 2.
+ ErrOr Recognition.

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

- Part 4: Vocabulary
+ Vocabulary level 1.
+ Vocabulary level 2.
+ Vocabulary level 3.
+ Vocabulary level 4.

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]

- Part 5: Meaning of WOrd
- Part 6: Relax


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 782x507.
Nhấn vào đây để xem ảnh gốc.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Chương trình sẽ tự động cài đặt. Bạn chỉ cần click chuột vào nút "Tiếp Tục" để hoàn tất quá trình cài đặt.
Nếu máy tính của Bạn không tự động cài đặt được. Bạn sẽ phải tự cài đặt bằng cách mở chương trình Windows ExplOrer lên.
Sau đó, Bạn vào thư mục SETUP và chọn tập tin SetUp.exe để cài đặt.
Trong lúc sử dụng chương trình, có thể do tốc độ của ổ đĩa CD Rom hơi chậm, nên Bạn vui lòng chờ trong giây lát !
Nếu chương trình cài đặt bị lỗi bạn hãy vào thư mục CDRom\Setup và chạy tập tin ISScript10.MSI
Chúc Bạn cài đặt và sử dụng tốt chương trình !
Nếu có thắc mắc bạn cứ comment mình sẽ giải đáp trong này .


[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]


P/S: Vui lòng thanks khi down nhé các bạn .
Ai có tài liệu chia sẻ TOEIC vui lòng post trong topic này lun nhé để khỏi gây xáo trộn .
Nếu down hok được vui lòng replay tại đây để được hỗ trợ .

[right][size=1][url=http://hoainhon.vn/diendan/showthread.php?p=42548]Copyright © Hoài Nhơn Online - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu - Posted by PHẠMVĂNQUA[/url][/size][/right]


Grammar Easy Grammar Medium Grammar - Difficult
1->25 26->49 50->75 76->99 100->125 126->164
Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 1 Ôn Tập Ngữ Pháp Phần 2